Ponúkame Vám

Ponúkame Vám


Vážení klienti,

Realitná kancelária LiMaxReal je členom Realitnej únie SR

Hlavnou činnosťou realitnej kancelárie LiMaxReal v  Liptovskom Mikuláši je profesionálne a komplexné poradenstvo v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Hlavným cieľom našej realitnej kancelárie je orientácia na spokojného klienta, osobitný prístup ku každému obchodnému prípadu, v záujme dosiahnutia úspešného zakončenia realitného obchodu. Naša realitná kancelária Vám ponúka predaj, kúpu a prenájom bytov, domov, pozemkov a iných nehnuteľností.

LiMaxReal realitná kancelária v Liptovskom Mikuláši poskytuje svojim klientom aktuálne a objektívne informácie o každej ponúkanej nehnuteľnosti /odborné poradenstvo v oblasti realít/, zabezpečíme pre Vás všetky potrebné dokumenty, súvisiace s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti /listy vlastníctva, katastrálne mapy, geometrický plán/, celú právnu zmluvnú dokumentáciu nevyhnutnú k uskutočneniu konkrétneho obchodného prípadu. Samozrejmosťou je komplexné zabezpečenie a vybavenie hypotekárnych úverov.

LiMaxReal Realitná kancelária v Liptovskom Mikuláši má potrebné právne a obchodné znalosti a pracuje na profesionálnej úrovni, tak, aby Vám umožnila zrealizovať Vašu predstavu o bývaní bez akéhokoľvek právneho rizika.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami…

 Výhody spojené s použitím realitných služieb v realitnej kancelárii LiMaxReal je:

 1. Profesionálna realitná kancelária
 2. Starostlivosť o klientov s individuálnym prístupom
 3. Komplexné spracovanie zmlúv a požiadaviek klienta ohľadom kúpy či predaja jeho reality
 4. Komplexné sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností vrátane zhotovenia všetkých potrebných zmluvných dokumentov
 5. Inzerovanie nehnuteľností na najväčších realitných portáloch
 6. Komplexné zabezpečenie a vybavenie hypotekárnych úverov
 7. Zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov
 8. Kvalitná prezentácia Vašej nehnuteľnosti

Realitná činnosť 

 •     sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností – predaj, prenájom domov, bytov a iných nehnuteľností
 •     vypracovanie marketingovej štúdie podľa dohody
 •     poradenstvo (zohľadnenie špecifík trhu) pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností
 •     optimalizácia z právneho a daňového hľadiska najlepšej formy predaja, kúpy, prenájmu v závislosti od vývoja trhu nehnuteľností
 •     zaobstaranie aktuálneho výpisu z LV reality
 •     zaobstaranie fotokópie snímky z katastrálnej mapy
 •     vypracovanie súdnoznaleckých posudkov, vypracovanie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
 •     vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 •     dohľad nad finančným vyrovnaním, záverečné protokolárne odovzdanie prevedenej nehnuteľnosti a kľúčov
 •     spravovanie nehnuteľností

 Právne služby

 •     komplexné právne a administratívne služby v oblasti nehnuteľností
 •     doporučenie a vypracovanie optimálnych návrhov všetkých zmlúv a ostatných dokumentov súvisiacich s  obchodným prípadom
 •     rokovania so záujemcom o kúpu/nájom a zapracovávanie pripomienok do zmlúv
 •     všetky právne služby zabezpečujeme prostredníctvom nášho zmluvného partnera

 Propagácia nehnuteľností

 •     pripravenie samostatného ponukového materiálu viažuceho sa k prezentácii predávaných/prenajímaných nehnuteľností
 •     priame oslovovanie potenciálnych záujemcov z našej databázy, ktorú sme nadobudli pri predchádzajúcich projektoch
 •     prezentácia nehnuteľností formou reklamy v médiách, ktoré majú na základe našich skúseností najväčší zásah na  klientov
 •     prezentácie ponuky nehnuteľností na internete
 •     iné formy marketingu podľa dohody

Služby súvisiace s Katastrálnym úradom

 •     zabezpečovanie podania vkladov na príslušnú Správu katastra, sledovanie prebiehajúceho konania
 •     zabezpečovanie listín v prípade potreby rôznych zápisov

 Služby zabezpečované prostredníctvom našich partnerov

 •     zabezpečíme služby geodetov, znalcov, stavebných spoločností a projekčných kancelárii, podľa dohody
 •     zabezpečíme vypracovanie Energetického certifikátu budovy
 •     spolupráca s bankovými subjektami
 •     bezplatné poradenstvo a kompletný servis pri vybavovaní hypotekárnych úverov
 •     spolupráca s reklamnými agentúrami a grafickými štúdiami
 •     inžinierska činnosť

Spolupráca s developermi a investormi

 •     spolupráca s developerskými spoločnosťami na príprave realizácie a predaja nehnuteľností v rámci developerských projektov
 •     vyhľadávanie vhodných lokalít a nehnuteľností pre developerov a investorov
 •     kompletizácia dokumetov
 •     prieskumná činnosť v rámci trhu nehnuteľností
 •     poradenstvo

Texty a fotografie na tejto webstránke podliehajú ochrane duševného vlastníctva. Ich ďalšie šírenie na komerčné účely bez súhlasu autorov je porušovaním autorských práv a je trestné.